REKRUTACJA

OFERTA  EDUKACYJNA  2024/2025

 TECHNIKUM

 LICEUM

 

    TECHNIK BUDOWNICTWA +
    TECHNIK EKONOMISTA  – 1 ODDZIAŁ
    (matematyka, geografia)

 

    TECHNIK INFORMATYK  +
    TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW  – 1 ODDZIAŁ
    (matematyka, język angielski)

 

    TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ +
    TECHNIK PRZEMYSŁU MODY – 1 ODDZIAŁ
    (język angielski, geografia)

 

   TECHNIK PROGRAMISTA 
  (matematyka, język angielski)

 

 

ODDZIAŁ  SPORTOWY

– PIŁKA  NOŻNA 

(język angielski, biologia)

* W nawiasach podano przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

 

Skip to content