O szkole

Koncentrujemy się na rozwoju szkolnym, rozwoju osobistym i etycznym wzbogaceniu.

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – szkoła nowych możliwości i perspektyw

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku to nowoczesna szkoła z wieloletnią tradycją, potocznie nazywana „Budowlanką”. Wśród absolwentów naszej szkoły są profesorowie wyższych uczelni, artyści, biskupi,  prezydenci miast, liderzy społeczności lokalnych.  Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku to szkoła jednozmianowa, co daje młodzieży szansę udziału w kołach zainteresowań, działalności w wolontariacie. „Budowlankę” wyróżnia wysoki poziom nauczania dzięki zaangażowaniu i zawodowemu doświadczeniu grona pedagogicznego. Uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym.

W naszej szkole uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu komputerowego, tablic multimedialnych, pracowni komputerowych, dobrze wyposażonej biblioteki, własnych szafek na odzież oraz niezbędnych pomocy szkolnych i sportowych. 

Rodzicom uczniów „Budowlanki” umożliwiamy śledzenie osiągnięć ich dzieci, a także ułatwiamy kontakt z nauczycielami i wychowawcami dzięki możliwości korzystania z dziennika elektronicznego. Szkoła jest miejscem bezpiecznym, funkcjonuje w niej monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

Skip to content