Dyrektor szkoły

Od 1 września 2011r. dyrektorem szkoły jest    mgr Elżbieta Gościńska.
Pani Dyrektor Elżbieta Gościńska urodziła się w Kętrzynie, gdzie ukończyła szkołę podstawową i średnią. Studia ukończyła w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na wydziale matematyczno-przyrodniczym, kierunek matematyka. Kocha pracę z młodzieżą i ma duże doświadczenie w pracy pedagogicznej na różnych etapach edukacji. Swoją działalność dydaktyczną rozpoczęła w Kętrzynie pełniąc funkcję wicedyrektora w Centrum Kształcenia Ustawicznego i równolegle pracując z dziećmi w Szkole Podstawowej i z trudną młodzieżą z różnymi problemami w Ochotniczym Hufcu Pracy. Była tam też założycielką i dyrektorem Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z uprawnieniami szkoły publicznej. Od 2006 roku pracuje w naszej szkole jako nauczyciel matematyki, a od 2011 r. jest dyrektorem szkoły. Głównym kierunkiem pracy pani Dyrektor jest modernizacja szkoły i unowocześnianie procesu dydaktycznego. Chce współtworzyć szkołę otwartą, przyjazną, w której młodzież rozwija swoje zainteresowania, osiąga wysokie wyniki w nauce i sukcesy podczas konkursów i olimpiad. Planuje otworzyć nowe kierunki kształcenia. Marzy, aby w otoczeniu naszej szkoły powstało wielofunkcyjne boisko sportowe, było dużo zieleni, tak aby uczniowie tu odpoczywali i regenerowali siły do dalszej pracy na lekcjach.Pani Dyrektor lubi i ceni młodzież za ciekawość świata, otwartość i elastyczność. Celem pracy jest stwarzanie warunków rozwoju i wzrastania uczniom, tak aby odnaleźli się na rynku pracy i odnieśli sukces zawodowy. Stara się  tak pokierować  procesem wychowawczym, żeby uczniowie naszej szkoły stawali się odpowiedzialni za własne decyzje i wybory , aby potrafili stawić czoło przeciwnościom i umieli uszanować drugiego człowieka, pomóc mu i zobaczyć w nim siebie.

Wicedyrektorzy

mgr Małgorzata Wolańska
Pracuje w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie od 2008 roku jako nauczyciel języka angielskiego i włoskiego. W roku szkolnym 2015/2016 pełniła funkcję Kierownika kształcenia zawodowego. Uważa, że nauczanie to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, podczas którego przekazywana jest wiedza i doświadczenie. Przygotowuje uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych oraz Międzynarodowym Egzaminie z języka włoskiego (CILS). Czas wolny spędza w gronie rodzinnym, podróżuje, czyta książki i słucha muzyki.

 

 

 

 

 

 

 

mgr Rafał Zakrzewski

Kadra szkoły

Joanna Tarnowska

 mgr Janusz Kreński

mgr Wojciech Tarnowski

Pracuje w szkole od 1993 jako nauczyciel wychowania fizycznego, w latach 2006- 2008 pełnił funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum w Bielicach, a od 2008r. Kierownika internatu w naszej szkole. Był piłkarzem w Iławskim Klubie Sportowym „Jeziork” ,następnie jego trenerem, a obecnie jest trenerem trzecioligowej drużyny piłki nożnej „Sokół” Ostróda. W wolnym czasie uprawia sport, zwiedza kraj i świat.

mgr Katarzyna Cherek

Pracuje w szkole od 1999 roku jako wychowawca w internacie, od 1 września
2015 roku jest pedagogiem szkolnym.

Godziny pracy Pedagoga Szkolnego:

Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek Piątek
800 – 1400  800 – 14 00  800 – 1500  800 – 1400  800 – 1400

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej.
  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz  porozumieć się z nauczycielem.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot
1. Agnieszczak Lucyna matematyka
2. Agnieszcz Piotr przedmioty informatyczne
3. Bączek Renata matematyka, fizyka
4. Borucki Łukasz historia, historia i społeczeństwo
5. Brzozowska Marta język niemiecki
6. Cherek Jarosław przedmioty informatyczne
7. Cherek Katarzyna pedagog, zajęcia rewalidacyjne
8. Drozdowski Marcin przedmioty  budowlane
9. Deredas Mateusz muzyka
10. Etmańska Beata wychowawca w internacie
11. Etmański Radosław nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
12. Falkowska Magdalena przedmioty informatyczne, wychowawca w internacie
13. Gatlik-Przytuła Adriana wychowanie fizyczne
14. Gościńska Elżbieta dyrektor,
15. Gościński Jarosław religia greckokatolicka
16. Grala Waldemar teoretyczne przedmioty informatyczne
17. Gula Szymon nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
18. Iwankowska Dorota wychowawca w internacie
19. Jurczak Karol nauczyciel muzyki PMDK
20. Jeziorski Tomasz religia
21. Kamiński Łukasz nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
22. Kamiński Michał nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
23. Karbowska Hanna język polski
24. Karpińska Anetta język polski, zajęcia rewalidacyjne
25. Kiersnowski Jan nauczyciel muzyki PMDK
26. Kondrat Ludmiła język angielski
27. Królik Joanna kierownik kształcenia zawodowego, wychowanie fizyczne
28. Kowalewski Michał nauczyciel muzyki PMDK
29. Kowalska Katarzyna matematyka
30. Kozicka Bernardeta język polski
31. Kreński Janusz nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
32. Kruk Robert wychowawca w internacie
33. Kubska Renata chemia, bhp
34. Lasowa-Niewelt Magdalena historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, podstawy prawa, bhp
35. Lempek Monika język angielski
36. Lewko Walerian religia
37. Lutoborska Irena nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
38. Łabęcka Karolina przedmioty budowlane
39. Madujska Anita biologia, zajęcia rewalidacyjne, współorganizacja kształcenia integracyjnego
40. Majewski Mateusz teoretyczne przedmioty informatyczne
41. Mieczkowska Kamila religia, geografia
42. Mirowski Michał religia
43. Mówińska Alicja geografia
44. Nourain Lucyna język angielski
45. Nowasielska Danuta bibliotekarz, język polski
46. Nowotnik Marzena wychowawca w internacie
47. Olszta Anita język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
48. Paszkiewicz Marta bibliotekarz
49. Pawłusik Krystyna podstawy przedsiębiorczości,  działalność  gospodarcza, doradztwo zawodowe, bhp
50. Piontkowska Ewa przedmioty budowlane
51. Podwalska Dorota język polski
52. Prange Waldemar religia
53. Rumiński Łukasz język angielski
54. Rutkowski Rafał język polski
55. Rojczyk-Świąder Barbara matematyka
56. Rynkowski Sebastian wychowanie fizyczne
57. Rzepka Elżbieta przedmioty odzieżowe
58. Skrzypiec Tomasz historia, historia i społeczeństwo,
59. Sobotka Magdalena język angielski, zajęcia rewalidacyjne
60. Suchwałko-Kowalska Anna język angielski
61. Syguła Joanna język niemiecki
62. Szczypiński Krzysztof wychowanie fizyczne
63. Szczypski Mirosław  wychowanie fizyczne
64. Szulczewska Ewa przedmioty ekonomiczne
65. Świniarska Mirosława wicedyrektor, przedmioty budowlane
66. Tarnowski Wojciech kierownik internatu, wychowanie fizyczne
67. Tomaszewska Monika wychowawca w internacie
68. Trzebiatowska-Maciejko Ewa przedmioty informatyczne
69. Urbańska Aneta edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
70. Urbański Marcin przedmioty informatyczne
71. Witkowska Judyta język angielski
72. Wolańska Małgorzata wicedyrektor ,język angielski, język włoski
73. Woźniak Izabela fizyka, matematyka
74. Zakrzewska Natalia przedmioty ekonomiczne
75. Zakrzewski Rafał przedmioty informatyczne
76. Zakrzewski Tadeusz nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
77. Zielińska Anna nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
78. Zimnowodzka Lidia wychowanie fizyczne
79. Żelazna Marzena matematyka
80. Żółtowski Bartłomiej nauczyciel muzyki  PMDK
Skip to content