Dyrektor szkoły

Od 1 września 2011r. dyrektorem szkoły jest    mgr Elżbieta Gościńska.
Pani Dyrektor Elżbieta Gościńska urodziła się w Kętrzynie, gdzie ukończyła szkołę podstawową i średnią. Studia ukończyła w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na wydziale matematyczno-przyrodniczym, kierunek matematyka. Kocha pracę z młodzieżą i ma duże doświadczenie w pracy pedagogicznej na różnych etapach edukacji. Swoją działalność dydaktyczną rozpoczęła w Kętrzynie pełniąc funkcję wicedyrektora w Centrum Kształcenia Ustawicznego i równolegle pracując z dziećmi w Szkole Podstawowej i z trudną młodzieżą z różnymi problemami w Ochotniczym Hufcu Pracy. Była tam też założycielką i dyrektorem Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z uprawnieniami szkoły publicznej. Od 2006 roku pracuje w naszej szkole jako nauczyciel matematyki, a od 2011 r. jest dyrektorem szkoły. Głównym kierunkiem pracy pani Dyrektor jest modernizacja szkoły i unowocześnianie procesu dydaktycznego. Chce współtworzyć szkołę otwartą, przyjazną, w której młodzież rozwija swoje zainteresowania, osiąga wysokie wyniki w nauce i sukcesy podczas konkursów i olimpiad. Planuje otworzyć nowe kierunki kształcenia. Marzy, aby w otoczeniu naszej szkoły powstało wielofunkcyjne boisko sportowe, było dużo zieleni, tak aby uczniowie tu odpoczywali i regenerowali siły do dalszej pracy na lekcjach.Pani Dyrektor lubi i ceni młodzież za ciekawość świata, otwartość i elastyczność. Celem pracy jest stwarzanie warunków rozwoju i wzrastania uczniom, tak aby odnaleźli się na rynku pracy i odnieśli sukces zawodowy. Stara się  tak pokierować  procesem wychowawczym, żeby uczniowie naszej szkoły stawali się odpowiedzialni za własne decyzje i wybory , aby potrafili stawić czoło przeciwnościom i umieli uszanować drugiego człowieka, pomóc mu i zobaczyć w nim siebie.

Wicedyrektorzy

mgr Małgorzata Wolańska

mgr Rafał Zakrzewski

Kadra szkoły

Joanna Tarnowska

mgr Wojciech Tarnowski

Pracuje w szkole od 1993 jako nauczyciel wychowania fizycznego, w latach 2006- 2008 pełnił funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum w Bielicach, a od 2008r. Kierownika internatu w naszej szkole. Był piłkarzem w Iławskim Klubie Sportowym „Jeziork” ,następnie jego trenerem, a obecnie jest trenerem trzecioligowej drużyny piłki nożnej „Sokół” Ostróda. W wolnym czasie uprawia sport, zwiedza kraj i świat.

mgr inż. Justyna Dobrzańska-Migdał

Ukończyła studia magisterskie na kierunku biotechnologia oraz studia podyplomowe z chemii, biologii, przyrody i dietetyki. Od 2004 roku pracuje jako nauczyciel, doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkołach podstawowych, gimnazjum, ponadpodstawowych oraz w szkole dla dorosłych. Współpracę z Zespołem Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie rozpoczęła w 2016 roku jako nauczyciel chemii, obecnie uczy również biologii oraz piastuje funkcję kierownika kształcenia zawodowego.

Uważa, że praca nauczyciela to misja, której celem jest wspierać rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży, pomagać im w dokonywaniu wyborów związanych z przyszłą drogą zawodową oraz kształtować właściwe postawy i zachowania związane z życiem społecznym.

Prywatnie mama czwórki dzieci, wielbicielka smacznej i zdrowej kuchni, dobrej muzyki preferująca odpoczynek na łonie natury z kryminałem w ręku.

mgr Katarzyna Cherek

Pracuje w szkole od 1999 roku jako wychowawca w internacie, od 1 września
2015 roku jest pedagogiem szkolnym.

Godziny pracy Pedagoga Szkolnego:

Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek Piątek
800 – 1400  800 – 14 00  800 – 1500  800 – 1500  800 – 1300

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej.
  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz  porozumieć się z nauczycielem.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

mgr Mariusz Wawrzyszuk 

W szkole pracuję od 1 września 2022r jako pedagog specjalny.

Kiedy warto się do mnie się zgłosić?
-kiedy masz problemy z nauką,
-kiedy chcesz rozwinąć umiejętności społeczne,
-kiedy posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebujesz pomocy w tym zakresie,
-kiedy potrzebujesz innej, specjalistycznej pomocy,
-kiedy tylko masz wątpliwości.

Pamiętaj, że Pedagog specjalny jest po to, aby Ci pomóc!

Każdy czasem w życiu napotyka problemy lub potrzebuje pomocy.

Im wcześniej zdiagnozowany i zaopiekowany problem- tym łatwiej i lepiej się żyje!

Godziny pracy Pedagoga Specjalnego:
Poniedziałek: 08:30-13:00
Wtorek: 10:30-15:00
Środa: 08:30-13:00
Czwartek: 10:00-14:30
Piątek: 08:00-14:00

mgr Kamila Mieczkowska 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot
1. Agnieszczak Lucyna matematyka
2. Agnieszcz Piotr przedmioty informatyczne
3. Błaszkiewicz Anita język niemiecki
4. Borkowski Marek wychowawca w internacie
5. Borucki Łukasz historia, historia i teraźniejszość
6. Brzozowska Marta język niemiecki
7. Cherek Jarosław przedmioty informatyczne
8. Cherek Katarzyna pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
9. Drozdowski Marcin przedmioty  budowlane
10. Dziopa Aneta matematyka
11. Dobrzańska-Migdał Justyna kierownik kształcenia zawodowego, chemia, biologia
12. Etmańska Beata wychowawca w internacie
13. Etmański Radosław nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
14. Falkowska Magdalena przedmioty informatyczne, geografia
15. Gatlik-Przytuła Adriana wychowanie fizyczne
16. Gościńska Elżbieta dyrektor
17. Gościński Jarosław religia greckokatolicka
18. Grala Waldemar przedmioty informatyczne
19. Gula Szymon nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
20. Iwankowska Dorota wychowawca w internacie, zajęcia rewalidacyjne
21. Jurczak Karol nauczyciel muzyki PMDK
22. Jarmużewska Małgorzata matematyka
23. Jędrzejewski Kamil wychowanie fizyczne
24. Kamiński Łukasz nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
25. Kamiński Michał nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
26. Karbowska Hanna język polski
27. Karpińska Anetta język polski, zajęcia rewalidacyjne
28. Kiersnowski Jan nauczyciel muzyki PMDK
29. Kondrat Ludmiła język angielski
30. Królik Joanna wychowanie fizyczne
31. Kowalewski Michał nauczyciel muzyki PMDK
32. Kwiatkowski Sebastian przedmioty informatyczne
33. Kozicka Bernardeta język polski
34. Kawala Magdalena muzyka
35. Kruk Robert wychowawca w internacie
36. Kubska Renata chemia
37. Kołaczkowska Anna religia
38. Lasowa-Niewelt Magdalena historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, podstawy prawa
39. Lempek Monika język angielski
40. Lewko Walerian religia
41. Licznerski Leszek przedmioty informatyczne
42. Lewandowska Sylwia historia, historia i teraźniejszość
43. Lutoborska Irena nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
44. Łabęcka Karolina przedmioty budowlane
45. Madujska Anita biologia, współorganizacja kształcenia integracyjnego
46. Maśkiewicz Justyna wychowanie fizyczne
47. Mieczkowska Kamila psycholog, geografia
48. Mieczkowski Radosław religia, geografia
49. Mirowski Michał religia
50. Michalski Marcin historia, historia i teraźniejszość
51. Mówińska Alicja geografia
52. Nourain Lucyna język angielski
53. Nowasielska Danuta bibliotekarz, język polski
54. Nowotnik Marzena wychowawca w internacie
55. Olszta Anita język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
56. Olszewski Paweł informatyka, przedmioty informatyczne
57. Paszkiewicz Marta bibliotekarz, wychowawca w internacie
58. Pawłusik Krystyna podstawy przedsiębiorczości,  działalność  gospodarcza, doradztwo zawodowe, bhp
59. Pankowska Katarzyna podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie, matematyka
60. Rumiński Łukasz język angielski
61. Rutkowski Rafał język polski
62. Rojczyk-Świąder Barbara matematyka
63. Rynkowski Sebastian informatyka
64. Rusiecki Maciej religia
65. Rzepka Elżbieta przedmioty odzieżowe
66. Skrzypiec Tomasz historia, historia i teraźniejszość,
67. Skubij Aleksandra język polski
68. Sobotka Magdalena język angielski, zajęcia rewalidacyjne
69. Suchwałko-Kowalska Anna język angielski
70. Syguła Joanna język niemiecki
71. Szczypski Mirosław  wychowanie fizyczne
72. Szulczewska Ewa przedmioty ekonomiczne
73. Świniarska Mirosława przedmioty budowlane
74. Tarnowski Wojciech kierownik internatu, wychowanie fizyczne
75. Tomaszewska Monika wychowawca w internacie
76. Urbańska Aneta edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
77. Urbański Marcin przedmioty informatyczne
78. Witkowska Judyta język angielski, zajęcia rewalidacyjne
79. Wolańska Małgorzata wicedyrektor ,język angielski, język włoski
80. Wronkowska Anna fizyka
81. Wawrzyszuk Mariusz pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne
82. Wojtowicz Daria przedmioty budowlane
83. Zakrzewska Natalia przedmioty ekonomiczne
84. Zakrzewski Rafał wicedyrektor, przedmioty informatyczne
85. Zakrzewski Tadeusz nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
86. Zielińska Anna nauczyciel praktycznej nauki zawodu CKZ Nr 1
87. Zimnowodzka Lidia wychowanie fizyczne
88. Żelazna Marzena matematyka
89. Żółtowski Bartłomiej nauczyciel muzyki  PMDK
Skip to content