Dyrektor szkoły

Od 1 września 2011r. dyrektorem szkoły jest    mgr Elżbieta Gościńska.
Pani Dyrektor Elżbieta Gościńska urodziła się w Kętrzynie, gdzie ukończyła szkołę podstawową i średnią. Studia ukończyła w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na wydziale matematyczno-przyrodniczym, kierunek matematyka. Kocha pracę z młodzieżą i ma duże doświadczenie w pracy pedagogicznej na różnych etapach edukacji. Swoją działalność dydaktyczną rozpoczęła w Kętrzynie pełniąc funkcję wicedyrektora w Centrum Kształcenia Ustawicznego i równolegle pracując z dziećmi w Szkole Podstawowej i z trudną młodzieżą z różnymi problemami w Ochotniczym Hufcu Pracy. Była tam też założycielką i dyrektorem Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z uprawnieniami szkoły publicznej. Od 2006 roku pracuje w naszej szkole jako nauczyciel matematyki, a od 2011 r. jest dyrektorem szkoły. Głównym kierunkiem pracy pani Dyrektor jest modernizacja szkoły i unowocześnianie procesu dydaktycznego. Chce współtworzyć szkołę otwartą, przyjazną, w której młodzież rozwija swoje zainteresowania, osiąga wysokie wyniki w nauce i sukcesy podczas konkursów i olimpiad. Planuje otworzyć nowe kierunki kształcenia. Marzy, aby w otoczeniu naszej szkoły powstało wielofunkcyjne boisko sportowe, było dużo zieleni, tak aby uczniowie tu odpoczywali i regenerowali siły do dalszej pracy na lekcjach.Pani Dyrektor lubi i ceni młodzież za ciekawość świata, otwartość i elastyczność. Celem pracy jest stwarzanie warunków rozwoju i wzrastania uczniom, tak aby odnaleźli się na rynku pracy i odnieśli sukces zawodowy. Stara się  tak pokierować  procesem wychowawczym, żeby uczniowie naszej szkoły stawali się odpowiedzialni za własne decyzje i wybory , aby potrafili stawić czoło przeciwnościom i umieli uszanować drugiego człowieka, pomóc mu i zobaczyć w nim siebie.

Wicedyrektorzy

mgr Małgorzata Wolańska
Pracuje w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie od 2008 roku jako nauczyciel języka angielskiego i włoskiego. W roku szkolnym 2015/2016 pełniła funkcję Kierownika kształcenia zawodowego. Uważa, że nauczanie to przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, podczas którego przekazywana jest wiedza i doświadczenie. Przygotowuje uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych oraz Międzynarodowym Egzaminie z języka włoskiego (CILS). Czas wolny spędza w gronie rodzinnym, podróżuje, czyta książki i słucha muzyki.

mgr inż. Mirosława Świniarska
Mirosława Świniarska pracuje w szkole od 1984 roku jako nauczyciel przedmiotów budowlanych. Wcześniej była opiekunem Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy naszej szkole i kierownikiem kształcenia praktycznego oraz zastępcą dyrektora od 2010 roku. „Moim sukcesem są sukcesy moich uczniów i ich kariery zawodowe” – mówi pani Wicedyrektor. Lubi dobre książki i podróże.

Kadra szkoły

Joanna Tarnowska

 mgr Mirosław Szczypski

Pan mgr Mirosław Szczypski absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.
W Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie od września 2006r. Oprócz prowadzenia lekcji wychowania fizycznego jest organizatorem wielu imprez i zawodów sportowych. Jego podopieczni z sukcesami reprezentują naszą szkołę w  lekkiej atletyce, biegach przełajowych, tenisie stołowym i piłce nożnej.
Zwolennik rekreacji ruchowej i aktywnego spędzania czasu wolnego.
W roku szkolnym 2018/19 pełni funkcję kierownika kształcenia zawodowego.

mgr Wojciech Tarnowski

Pracuje w szkole od 1993 jako nauczyciel wychowania fizycznego, w latach 2006- 2008 pełnił funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum w Bielicach, a od 2008r. Kierownika internatu w naszej szkole. Był piłkarzem w Iławskim Klubie Sportowym „Jeziork” ,następnie jego trenerem, a obecnie jest trenerem trzecioligowej drużyny piłki nożnej „Sokół” Ostróda. W wolnym czasie uprawia sport, zwiedza kraj i świat.

mgr Katarzyna Cherek

Pracuje w szkole od 1999 roku jako wychowawca w internacie, od 1 września
2015 roku jest pedagogiem szkolnym.

Godziny pracy Pedagoga Szkolnego:

Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek Piątek
930 – 1500  930 – 15 30  900 – 1330   800 – 1300  800 – 1300

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej.
  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz  porozumieć się z nauczycielem.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot
1 Agnieszczak Lucyna matematyka
 2 Agnieszcz Piotr przedmioty informatyczne
 3 Bączek Renata matematyka, fizyka
 4 Beczek Iwona wychowanie fizyczne
 5 Borucki Łukasz historia, historia i społeczeństwo, informatyka
 6 Brzozowska Marta język niemiecki
 7 Cherek Jarosław przedmioty informatyczne
 8 Cherek Katarzyna pedagog, zajęcia rewalidacyjne
 9 Drozdowski Marcin przedmioty  budowlane
 10 Dobrzańska-Migdał Justyna chemia
 11 Etmańska Beata wychowawca w internacie
 12 Gatlik-Przytuła Adriana wychowanie fizyczne
 13 Gościńska Elżbieta dyrektor, matematyka
 14 Gościński Jarosław religia greckokatolicka
 15 Giedrojc Rafał religia
 16 Grala Waldemar teoretyczne przedmioty informatyczne
 17 Iwankowska Dorota wychowawca w internacie
 18 Jurczak Karol nauczyciel muzyki PMDK
 19 Jakubowska Magdalena wychowawca w internacie
 20 Jeziorski Tomasz religia
 21 Karbowska Hanna język polski, wiedza o kulturze
 22 Karpińska Anetta język polski, zajęcia rewalidacyjne
 23 Kiersnowski Jan nauczyciel muzyki PMDK
 24 Kondrat Ludmiła język angielski
 25 Królik Joanna wychowanie fizyczne
 26 Kowalewski Michał nauczyciel muzyki PMDK
 27 Kowalska Katarzyna matematyka
 28 Kozicka Bernardeta język polski
 29 Kędziorska Magdalena przedmioty informatyczne
 30 Kędziorski Leszek przedmioty informatyczne
 31 Kruk Robert wychowawca w internacie
 32 Kubska Renata chemia, matematyka, bhp
 33 Lasowa-Niewelt Magdalena historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, podstawy prawa
 34 Lempek Monika język angielski
 35 Lewko Walerian religia
 36 Łabęcka Karolina przedmioty budowlane
 37 Madujska Anita biologia, zajęcia rewalidacyjne, współorganizacja kształcenia integracyjnego
 38 Michalewska Elżbieta teoretyczne przedmioty ekonomiczne
 39 Marchewka Bożena przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
 40 Mieczkowska Kamila religia, geografia
 41 Mirowski Michał religia
 42 Mówińska Alicja geografia
 43 Nourain Lucyna język angielski
 44 Nowasielska Danuta bibliotekarz, język polski
 45 Nowotnik Marzena wychowawca w internacie
 46 Olszta Anita język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
 47 Paszkiewicz Marta bibliotekarz
 48 Pernak Magdalena wychowawca w internacie
 49 Pawłusik Krystyna podstawy przedsiębiorczości, fizyka, działalność  gospodarcza, doradztwo zawodowe, kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 50 Piontkowska Ewa przedmioty budowlane
51 Prange Waldemar religia
 52 Rumiński Łukasz język angielski
 53 Rutkowski Rafał język polski
 54 Rojczyk-Świąder Barbara matematyka
 55 Rzepka Elżbieta przedmioty odzieżowe
 56 Skrzypiec Tomasz historia, historia i społeczeństwo,
 57 Sobotka Magdalena język angielski, zajęcia rewalidacyjne
 58 Suchwałko-Kowalska Anna język angielski
 59 Syguła Joanna język niemiecki
 60 Szczypiński Krzysztof wychowanie fizyczne
 61 Szczypski Mirosław kierownik kształcenia zawodowego, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
 62 Szulczewska Ewa przedmioty ekonomiczne
 63 Świniarska Mirosława wicedyrektor, przedmioty budowlane
 64 Tarnowski Wojciech kierownik internatu, wychowanie fizyczne
 65 Trzebiatowska-Maciejko Ewa przedmioty informatyczne
 66 Urbańska Aneta edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
 67 Urbański Marcin przedmioty informatyczne
 68 Witkowska Judyta język angielski
 69 Wolańska Małgorzata wicedyrektor ,język angielski, język włoski
 70 Woźniak Izabela fizyka, matematyka
 71 Zakrzewska Joanna przedmioty odzieżowe
 72 Zakrzewska Natalia przedmioty ekonomiczne
 73 Zakrzewski Rafał przedmioty informatyczne
 74 Zimnowodzka Lidia wychowanie fizyczne
 75 Żelazna Marzena matematyka
 76 Żółtowski Bartłomiej nauczyciel muzyki szkoła i PMDK
Skip to content