Postępowanie znak ZP.212.01.2021 – Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: ” Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie”   Postępowanie znak ZP.212.01.2021 – Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie  

Ogłoszenie nr 03/D/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I KOMPUTEROWEGO

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I KOMPUTEROWEGO” CPV: 03/D/2020 Załączniki: Zapytanie ofertowe 03.D.2020 13.11.2020 Załącznik nr 1A do ZO znak 03D2020 formularz ofertowy Modyfikacja treści ZO  znak 03/D/2020- pismo z dnia 20.11.2020r. Odpowiedzi do treści ZO 03.D.2020 24.11.2020 […]

Ogłoszenie nr 02/U/2019 – ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE ORAZ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE ORAZ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” CPV: 02/U/2019 Załączniki: ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE ORAZ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W 3D” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU […]

Ogłoszenie nr ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 42715000-1 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu […]

Ogłoszenie nr ZP.212.01.2019 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 30213000 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/192329

Skip to content