Ogłoszenie nr ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 42715000-1 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu […]

Ogłoszenie nr ZP.212.01.2019 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 30213000 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/192329

Ogłoszenie nr ZP.212.01.2018_BZP – Wykonanie robót remontowo -budowlanych w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Wykonanie robót remontowo -budowlanych w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 45453000-7 Załączniki: 01 Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.212.03.2018_BZP 02 SIWZ_Budowlanka_19.10.2018 03 Zał.1-5_SIWZ_Budowlanka_19.10.2018 04 Dokumentacja_projektowa_ZS_cz.1 05 PRZEDMIAR_ZS_cz.1 06 Dokumentacja_projektowa_PCKP_cz.2 07 PRZEDMIAR_PCKP_cz.2 08 STWiORB_ZS_PCKP_cz.1_2 09 Rysunki w zakresie_umywalek 10 Informacja z […]

Ogłoszenie nr. ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 30213000 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – […]

Ogłoszenie nr ZP.212.01.2018 – Wykonanie robót remontowo -budowlanych w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Wykonanie robót remontowo -budowlanych w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 45453000-7 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu – ZP.212.01.2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ZP.212.01.2018 Załączniki nr  1-5 do SIWZ – wersja edytowalna – ZP.212.01.2018 Załącznik nr 7 do […]

Skip to content