BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 proponuje naukę w następujących zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych oraz monter konstrukcji budowlanych. Absolwent BSIS może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia (2 lata). Jeżeli zda egzamin z kwalifikacji, uzyska tytuł technika. Natomiast jeśli zda egzamin maturalny, może  rozpocząć naukę na studiach wyższych.
Okres nauki
3 lat
Kwalifikacje
Uczniowie w czasie nauki zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Praktyka
Zajęcia praktyczne są realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie.
Język obcy
język niemiecki

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

Opis kierunku

Kwalifikacja K1 – BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Budownictwo jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Zapotrzebowanie na fachowców tej branży nie słabnie od wielu lat. Absolwent kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest wszechstronnym specjalistą, bowiem posiada kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych: malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. Bogaty wachlarz umiejętności pozwoli absolwentom kierunku znaleźć dobrze płatną pracę tuż po ukończeniu szkoły!

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w tym zawodzie potrafi:

 • czytać dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót wykończeniowych
 • przedmiarować roboty przewidziane do wykonania, obliczać zapotrzebowanie materiałowe
 • wykonać kalkulację kosztów robót, rozliczenia robocizny, materiałów i sprzętu
 • określić i przygotować materiały do zaplanowanych prac wykończeniowych
 • wykonywać roboty tapeciarskie, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie, malarskie oraz montaż suchej zabudowy
 • ocenić jakość robót w systemie suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich i posadzkarsko-okładzinowych.

Opis kierunku

Kwalifikacja K1 – BUD.06 – Wykonywanie izolacji budowlanych

Monter izolacji budowlanych realizuje zadania związane z zapewnieniem właściwych warunków późniejszej eksploatacji budynku. Przede wszystkim wykonuje prace związane z zabezpieczeniem elementów budowlanych (stalowych, betonowych lub ceglanych) przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych lub chemicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania podłoży pod izolacje budowlane
 • wykonywania izolacji wodochronnych
 • wykonywania izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych
 • wykonywania izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
 • wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą izolacji budowlanych.

Bogaty wachlarz umiejętności pozwoli absolwentom kierunku znaleźć dobrze płatną pracę tuż po ukończeniu szkoły!

 

Opis kierunku

Kwalifikacja K1 – BUD.08 – Montaż konstrukcji budowlanych

 

Monter konstrukcji budowlanych to osoba posiadająca umiejętności montowania konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetonowych z elementów prefabrykowanych, jakie stosowane są w budynkach mieszkalnych bądź oddanych do użytku publicznego (np. hale magazynowe, handlowe).

Monter współpracuje ze wszystkimi członkami brygady montażowej. Może pełnić funkcję operatora maszyny np. żurawia.

 Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • montowania konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetonowych
 • obsługi sprzętów przydatnych do wykonywania konstrukcji
 • montowania elementów konstrukcyjnych budynków i hal wielkopowierzchniowych
 • pracy w zespole
 • czytania projektów technicznych.

Bogaty wachlarz umiejętności pozwoli absolwentom kierunku znaleźć dobrze płatną pracę tuż po ukończeniu szkoły!

Kontakt do sekretariatu

sekret
Do spraw rekrutacyjnych
Joanna Tarnowska

Formularz kontaktowy

  Skip to content