BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa szkoła I stopnia proponuje naukę w następujących zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Mając na uwadze dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, a w szczególności wsparcie kształcenia praktycznego. Branżowa Szkoła I Stopnia to szkoła o 3 letnim okresie nauczania. Ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pełnoletni absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, który chce podwyższyć swoje wykształcenie może kontynuować naukę w 2 letniej Szkole Branżowej II stopnia.
Okres nauki
3 lat
Kwalifikacje
Uczniowie w czasie nauki zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Zatrudnienie
Przygotowanie zawodowe odbywasz jako młodociany pracownik u pracodawcy i otrzymujesz wynagrodzenie.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

Opis kierunku

Budownictwo jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Zapotrzebowanie na fachowców tej branży nie słabnie od wielu lat. Absolwent kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest wszechstronnym specjalistą, bowiem posiada kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych: malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. Bogaty wachlarz umiejętności pozwoli absolwentom kierunku znaleźć dobrze płatną pracę tuż po ukończeniu szkoły!

 

 

 

 

 

 

Kontakt do sekretariatu

sekret
Do spraw rekrutacyjnych
Joanna Tarnowska

Formularz kontaktowy

    Skip to content