BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 proponuje naukę w następujących zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych oraz monter konstrukcji budowlanych. Absolwent BSIS może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia (2 lata). Jeżeli zda egzamin z kwalifikacji, uzyska tytuł technika. Natomiast jeśli zda egzamin maturalny, może  rozpocząć naukę na studiach wyższych.
Okres nauki
3 lat
Kwalifikacje
Uczniowie w czasie nauki zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Praktyka
Zajęcia praktyczne są realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie.
Język obcy
język niemiecki

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

Opis kierunku

Kwalifikacja K1 – BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Budownictwo jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Zapotrzebowanie na fachowców tej branży nie słabnie od wielu lat. Absolwent kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest wszechstronnym specjalistą, bowiem posiada kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych: malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. Bogaty wachlarz umiejętności pozwoli absolwentom kierunku znaleźć dobrze płatną pracę tuż po ukończeniu szkoły!

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w tym zawodzie potrafi:

  • czytać dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót wykończeniowych
  • przedmiarować roboty przewidziane do wykonania, obliczać zapotrzebowanie materiałowe
  • wykonać kalkulację kosztów robót, rozliczenia robocizny, materiałów i sprzętu
  • określić i przygotować materiały do zaplanowanych prac wykończeniowych
  • wykonywać roboty tapeciarskie, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie, malarskie oraz montaż suchej zabudowy
  • ocenić jakość robót w systemie suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich i posadzkarsko-okładzinowych.

Kontakt do sekretariatu

sekret
Do spraw rekrutacyjnych
Joanna Tarnowska

Formularz kontaktowy

    Skip to content