Samorząd Szkolny

Ogłoszenie nr ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku

14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A

ogłasza przetarg na:

„Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D”

CPV: 42715000-1

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Załączniki nr  1A,1B 2-3 do SIWZ – wersja edytowalna – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Modyfikacja treści SIWZ (pismo z dnia 18.02.2019) – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. zm.1

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ – odp. 1-6 (pismo z dnia 21.02.2019) – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D.

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania ([pisma z dnia 21.02.2019) – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. zm.2

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty ZP.212.02.2019

Zostaw komentarz

Skip to content