Category Archives: Przetargi

Postępowanie znak ZP.212.05.2024 „Dostawa komputerów AiO dla Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie”

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku 14-200 Iława, ul. Mikołaja Kopernika 8A ogłasza zapytanie ofertowe na: „Dostawa komputerów AiO dla Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie” –Zapytanie ofertowe (ZO) –Załącznik Nr 1 –Załącznik Nr 2 –Załącznik Nr 3 –Załącznik Nr 4 -Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Postępowanie znak: ZP.212.09.2022. Dostawa artykułów spożywczych różnych do stołówki Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza zapytanie ofertowe na: „Dostawa artykułów spożywczych różnych do stołówki Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie” Zalacznik_nr_1_do_ZO_ZP.212.09.2022.odt ZO_ART.SPOYWCZE_ROZNE_ZP.212.09.2022.pdf Zalacznik1B_ZP.212.09.2022.xlsx

Postępowanie znak: ZP.212.08.2022. Dostawa produktów mleczarskich (nabiału) do stołówki Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza zapytanie ofertowe na: „Dostawa produktów mleczarskich (nabiału) do stołówki Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie” Zalacznik_nr_1_do_ZO_ZP.212.08.2022.odt ZO_NABIAL_ZP.212.08.2022.pdf Zalacznik1B_ZP.212.08.2022.xlsx

Postępowanie znak ZP.212.01.2021 – Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: ” Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie”   Postępowanie znak ZP.212.01.2021 – Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie  

Ogłoszenie nr 03/D/2020 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I KOMPUTEROWEGO

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I KOMPUTEROWEGO” CPV: 03/D/2020 Załączniki: Zapytanie ofertowe 03.D.2020 13.11.2020 Załącznik nr 1A do ZO znak 03D2020 formularz ofertowy Modyfikacja treści ZO  znak 03/D/2020- pismo z dnia 20.11.2020r. Odpowiedzi do treści ZO 03.D.2020 24.11.2020 […]

Ogłoszenie nr 02/U/2019 – ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE ORAZ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE ORAZ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” CPV: 02/U/2019 Załączniki: ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE ORAZ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W 3D” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU […]

Ogłoszenie nr ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 42715000-1 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu – ZP.212.02.2019 – Dostawa wyposażenia pracowni zajęć praktycznych z przemysłu mody oraz mebli w ramach projektu […]

Ogłoszenie nr ZP.212.01.2019 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 30213000 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/192329

Ogłoszenie nr ZP.212.01.2018_BZP – Wykonanie robót remontowo -budowlanych w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Wykonanie robót remontowo -budowlanych w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 45453000-7 Załączniki: 01 Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.212.03.2018_BZP 02 SIWZ_Budowlanka_19.10.2018 03 Zał.1-5_SIWZ_Budowlanka_19.10.2018 04 Dokumentacja_projektowa_ZS_cz.1 05 PRZEDMIAR_ZS_cz.1 06 Dokumentacja_projektowa_PCKP_cz.2 07 PRZEDMIAR_PCKP_cz.2 08 STWiORB_ZS_PCKP_cz.1_2 09 Rysunki w zakresie_umywalek 10 Informacja z […]

Ogłoszenie nr. ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku 14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A ogłasza przetarg na: „Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D” CPV: 30213000 Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – […]

Skip to content