Samorząd Szkolny

Ogłoszenie nr. ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku

14-200 Iława, Mikołaja Kopernika 8A

ogłasza przetarg na:

„Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D”

CPV: 30213000

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Załączniki nr  2 do SIWZ – Formularz JEDZ (*doc) – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Załączniki nr  2 do SIWZ – Formularz JEDZ w formacie xml oraz *.pdf – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Załączniki nr  1A-1B, 3-6 do SIWZ – wersja edytowalna – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-3)  – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. Pismo z dnia 09.11.2018

Załącznik do odpowiedzi nr 2 (pismo z dnia 09.11.2018) – poprawiony załącznik nr 1A – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. (zm.1)

Modyfikacja treści SIWZ – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. Pismo z dnia 29 

Załącznik do modyfikacji treści SIWZ (pismo z dnia 29.11.2018) – poprawiony załącznik nr 1A – ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu ZP.212.02.2018 – Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. (zm.2)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Zostaw komentarz

Skip to content