Samorząd Szkolny

Sukces uczniów II klasy technikum ekonomicznego w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości”

W roku szkolnym 2022/2023 nasi uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Ekonomicznego „Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości” zrealizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości  w ramach programu „Moje Finanse”.
Konkurs składał się z trzech etapów. Aby dołączyć do I etapu uczniowie musieli rozwiązać test eliminacyjny składający się z 21 pytań. W konkursie wzięli udział uczniowie z klasy 2e. Trzy osoby z największą liczbą punktów, tworząc zespół, przeszły do I etapu konkursu. Byli to: Maja Cyganowska, Piotr Czarnecki oraz Zuzanna Orłowska.

W I etapie zadaniem zespołu było stworzenie prezentacji multimedialnej na temat prospołecznych/ środowiskowych działań wymyślonej przez siebie firmy. Zespół przeszedł do II etapu, w którym zadaniem było stworzenie filmu pt.: „Działamy odpowiedzialnie”. Film dzięki głosowaniu internautów, a później głosowaniu jury, zapewnił zespołowi udział w III etapie konkursu.

Do etapu finałowego zakwalifikowało się osiem zespołów z całej Polski. Zadaniem finałowym było: zaproponowanie rozwiązania przedstawiającego oraz promującego działania, które sprzyjają integracji społecznej w ich szkole i środowisku lokalnym.

 

Etap III odbył się w dniach 1-2 czerwca 2023 r. w Warszawie. Na tym etapie uczeń Piotr Czarnecki z powodów osobistych nie mógł wziąć udziału w finale, dlatego też za niego pojechała uczennica Oliwia Kościjańczuk, również z klasy 2e. Drużyna z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości”.

Na każdym etapie prace nadzorowała Pani Natalia Zakrzewska.

Skip to content