Stypendia Starosty Powiatu Iławskiego

19 września 2022 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie tegorocznych stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego. Wydarzenie uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem bądź finalistą olimpiady, konkursu przedmiotowego na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim i uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 lub uzyskał w szkole w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0.
Stypendium może być przyznane za osiągnięcia artystyczne uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem, zdobywcą wyróżnienia i uczestnikiem finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego, został laureatem wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego, posiada udokumentowane sukcesy w konkursach artystycznych organizowanych w regionie, województwie lub kraju.
Maturzyści:
1. Makówka Karolina
2. Szczekało Katarzyna
3. Adamska Elwira
4. Szauer Wiktoria
5. Ziółkowska Agata
6. Łukomska Wiktoria
7. Makowska Martyna
8. Tryniszewski Dariusz
9. Dzido Joanna Małgorzata
10. Bakirzyńska Adrianna
11. Golińska Natalia
12. Nowakowska Martyna
13. Ruczyńska Julia
14. Tęgowska Katarzyna
15. Typa Natalia
16. Wiśniewska Dominika

17. Wnuk Wiktoria 3j
18. Brzozowska Anita 4g4
19. Jabłońska Paulina 4g4
20. Ruczyńska Oliwia 3a
21. Stawiarski Kacper 2e
22. Goska Natalia 4e4
23. Matusiak Wiktoria 4e4
24. Święcka Julia 4e4
25. Gorzka Dominik 4i5
26. Markuszewski Jakub 4i5
27. Bigorajska Aleksandra 2g
28. Puchowski Kacper 4e5
29. Sendobry Kamil 4i4
30. Urbański Arkadiusz 4i4
31. Kłuba Bartosz 3e
32. Goska Julia Karolina 4g5
33. Szymańska Martyna 4g5
34. Hołubowska Karolina 4g5

Skip to content