Podsumowanie konkursu „oKANTuj drzwi!”

Z okazji 300. rocznicy urodzin Immanuela Kanta i ogłoszonego roku 2024 Rokiem Kanta na Warmii i Mazurach nasza szkoła zorganizowała konkurs „oKANTtuj drzwi”.

29 lutego w późnych godzinach popołudniowych komisja w składzie:

 • pani Aleksandra Skubij – nauczyciel języka polskiego,
 • pani Danuta Nowasielska – nauczyciel języka polskiego/bibliotekarz
 • pani Marta Paszkiewicz – bibliotekarz
 • uczniowie:
 • Bartosz Smut 4j – przewodniczący SU
 • Natalia Brzozowska 4j – człownek SU
 • Weronika Dumkiewicz 2i – członek SU
 • Julia Podowska 4g
 • Maja Cyganowska 3e
 • Zuzanna Orłowska 3e

oceniała „oKANTowane” drzwi sal lekcyjnych. Za opracowanie fotograficzne odpowiadała Marta Tomaszewska z klasy 3g. W konkursie wzięło udział 21 klas, które wykonały 21 prezentacji. Przy ocenie prac komisja zastosowała  następujące kryteria: poprawność/zgodność z tematyką, wykorzystanie powierzchni drzwi/zagospodarowanie drzwi, wkład pracy, wrażenie artystyczne, oryginalność, efekt WOW!.

Maksymalna ilość punktów, jaką można było uzyskać od jednego członka jury to 36 pkt. x 9 osób jury = 324 pkt.

Uczniowie z niesamowitym zaangażowaniem i inwencją podeszli do wykonania zadania. Wiele oKANTowanych drzwi  rzeczwiście wywoływało efekt WOW! wśród członków jury.

Konkurs cieszył się zainteresowaniem i wzbudzał ciekawość wśród pozostałych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. W trakcie trwania konkursu nieoczekiwanie zostały oKANTowane drzwi czytelni przez pana konserwatora internatu – Dariusza Błaszczaka, który wykorzystał kantówkę w celu uzymysłowienia uczniom Budowlanki, czym jest owa kantówka!

 

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – klasa 3 e, sala 205 – 311 pkt.

II miejsce – klasa 4j – sala 2i – 301 pkt.

III miejsce – klasa 4i – sala 20 – 298 pkt.

Pozostali uczestnicy otrzymali następującą liczbę punktów:

 1. 4e – sala 4i – 286 pkt.
 2. 1f – sala 10 – 259 pkt.
 3. 3g – sala 206 – 255 pkt.
 4. 3a – sala 208 – 253 pkt.
 5. 2h – biblioteka – 251 pkt.
 6. 1e – sala 4i – 248 pkt.
 7. 2e – sala 103 – 247 pkt.
 8. 2i – sala 107 – 244 pkt.
 9. 5gm5 – sala 10i – 242 pkt.
 10. 2g – sala 7 – 237 pkt.
 11. 4g – sala 5i – 228 pkt.
 12. 1lo – sala 204 – 219 pkt.
 13. 3i – sala 202 – 197 pkt.
 14. 1h – biblioteka środek – 184 pkt.
 15. 1w – sala 106 – 173 pkt.
 16. 1g – sala 7 zaplecze – 164 pkt.
 17. 4a – sala 16 – 162 pkt.
 18. 3m – sala 207 – 145 pkt.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Zwycięzcy otrzymali vouchery na pizzę, ufundowane przez sponsorów – pana Stanisława Michalskiego, pana Mariusza Skubija oraz anonimowego darczyńcę. Dzięki hojnemu zaangażowaniu sponsorów nagrody otrzymali nie tylko laureaci  I miejsca (jak zostało pierwotnie przewidziane), ale również II i III,  oraz laureat nagrody specjalnej – konserwator internatu – pan Dariusz Błaszczak.

Oprac. Marta Paszkiewicz,

Danuta Nowasielska

Skip to content