Olimpiada Budowlana „BUDUJ Z PASJĄ”

W dniu 14. marca uczniowie Szymon Majewski z klasy IIA oraz Jakub Sochacki z klasy IVA brali udział w okręgowym etapie Olimpiady Budowlanej „BUDUJ Z PASJĄ”. Celem olimpiady jest rozwijanie pasji, wiedzy i umiejętności uczniów kształcących się w szkołach prowadzących zajęcia w zawodach branży budowlanej.

Olimpiada to trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzana na etapie szkolnym, okręgowym oraz centralnym. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej z siedzibą w Wieluniu.

Szymon Majewski i Jakub Sochacki zostali wyłonieni na etapie szkolnym, jako reprezentanci Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. Zawody II stopnia odbyły się w Państwowej Szkole Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku. Zmagania konkursowe składały się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej Szymon i Jakub rozwiązywali indywidualnie test składający się z 40 pytań, a w części praktycznej zespołowo wykonywali zadanie dotyczące tematyki murowania oraz przygotowania tynku dekoracyjnego. Uzyskana suma punktów pozwoliła uczniom naszej szkoły uplasować się na 5 pozycji pośród 10 drużyn walczących w etapie okręgowym olimpiady. Należy podkreślić, że chłopcy przetarli szlaki, startując jako pierwsi w zawodach tego typu.

Do olimpiady przygotowywał uczniów pan Radosław Etmański, nauczyciel praktycznego kształcenia zawodowego, który czuwał nad nimi także w trakcie zmagań konkursowych w Gdańsku.

Serdecznie gratulujemy sukcesu Szymonowi, Jakubowi oraz panu Radkowi!

Skip to content