Kulisy mody – wycieczka uczniów klasy 4m i 5gm5

W dniach 10-11 października 2023 r. odbyła się wycieczka szkolno-dydaktyczno-kulturalna klas 5gm5 i 4m do Warszawy i Żyrardowa.
W pierwszym dniu wycieczki byliśmy w firmie przemysłu odzieżowego „Acus Caterina” i Wyższej Uczelni VIAMODA w Warszawie.

Młodzieży została przybliżona praca komórek produkcyjno-technologicznych np. praca technologa opracowującego DTT, praca projektantów i ich asystentów, komputerowego opracowania szablonów, stopniowania szablonów i tworzenia układów szablonów, pracowni modelarni, w której odszywane były modele przyszłych wyrobów produkcyjnych na dany sezon.

Na Uczelni VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie panie Rektor i Kwestor Uczelni oraz studentka II roku przybliżyły młodzieży ścieżkę dalszego kształcenia w tym kierunku. Młodzież zapoznała się z zapleczem dydaktycznym uczelni, uczestniczyła w zajęciach ćwiczeniowych z konstrukcji odzieży u studentów I roku, oraz zwiedziła pracownie laboratoryjne i sale do ćwiczeń.

Pani Rektor zaproponowała przedstawienie zajęć ćwiczeniowo-warsztatowych swoich studentów z zakresu kreatywnego projektowania w formie online dla naszych uczniów za porozumieniem i zgodą stron.

Grupa spędziła również wieczór  w sferze kultury teatralnej na spektaklu „8 Kobiet” w teatrze Krystyny Jandy Och Teatr w Warszawie.

W drugim dniu wycieczki zwiedziliśmy Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie i minizoo polożone przy muzeum.  Zwierzęta z zoo – wielbłądy, alpaki, kozy, renifery, osiołki – są istotne dla przemysłu odzieżowego np. poprzez zastosowanie ich włókien (wełna wielbłądzia, owcza, kozia, itp.).

 

Opiekunowie wycieczki:

Elżbieta Rzepka

Natalia Zakrzewska

Skip to content