Samorząd Szkolny

Dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa informatycznego

To cykl bezpłatnych zajęć z algorytmiki, programowania i robotyki. Nauczycielem prowadzącym zajęcia jest mgr inż. Jarosław Cherek
Zajęcia realizowane w ramach kółka informatycznego CMI są doskonałym sposobem na rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozbudzają zainteresowanie programowaniem i robotyką.
Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju (w naszym przypadku Politechniki Gdańskiej). Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki, programowania i robotyki  posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

Skip to content