Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju to symboliczny gest pokoju i pojednania, który ma swoje korzenie w tradycji harcerskiej. Tradycja ta wywodzi się z Betlejem, miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa, skąd co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, harcerze przywożą symboliczne Światło Pokoju do swoich wspólnot i społeczności.

W Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, znanym też jako „Budowlanka”, uczniowie harcerze również angażują się w tę piękną tradycję. Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia harcerze Hufca ZHP Iława udają się na specjalne spotkanie, aby przyjąć Betlejemskie Światło Pokoju. To symboliczne światło, które pierwotnie płonęło w Grocie Narodzenia w Betlejem, zostaje przekazane harcerzom, a następnie przenoszone przez nich do swojej społeczności.

Marcel Magalski 4i

Skip to content