Samorząd Szkolny

Awans do finału Ogólnopolskich Zawodów Algorytmicznych

Uczniowie z klasy 4i5 awansowali do Finału Ogólnopolskich Zawodów Algorytmicznych.
Zachariasz Słupski, Mateusz Bartczak i Paweł Skirel to trójka zdolnych uczniów technikum informatycznego, których opiekunem był nauczyciel Jarosław Cherek. Zwycięska drużyna musiała przejść etap lokalny i regionalny. W tym pierwszym, obejmującym województwo warmińsko-mazurskie, zdobyła pierwsze miejsce, pokonując zespoły z  Działdowa, Szczytna, Olsztyna i Ełku. Etap regionalny został przeprowadzony 21 kwietnia na Politechnice Gdańskiej. Uczniowie z „budowlanki” zajęli tam drugie miejsce. Na poszczególnych etapach Ogólnopolskich Zawodów Algorytmicznych należało rozwiązać pięć zadań algorytmicznych o poziomie trudności wykraczającym poza standardowy program nauczania informatyki w szkole średniej. Wymagane było opracowanie algorytmu i zaimplementowanie go w języku programowania C++ lub Python. Zdolna trójka informatyków programowała w C++. Organizatorem  zawodów  jest  Politechnika  Łódzka oraz  Partnerzy – Uczelnie Wyższe: Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w  Krakowie,  Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

cmi
Aperture: 2Camera: M2012K11AGIso: 738Orientation: 1

Skip to content