Opublikowano: 27 sierpnia 2020r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020 25-27 września 2020r.
Szanowni Państwo,
W imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pragniemy poinformować, że od 24 sierpnia na stronie dniotwarte.eu rozpoczęła się ogólnopolska akcja promująca Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi wszystkich województw oraz instytucjami wdrażającymi Fundusze Europejskie w Polsce.
Na stronie dniotwarte.eu znajdą się do obejrzenia wirtualne spacery, warsztaty, webinaria, koncerty i minireportaże. Już dziś możesz oglądać ciekawe materiały video. Ponadto zorganizowane zostały 2 konkursy. Jeden dla Beneficjentów, a drugi dla ogółu społeczeństwa z atrakcyjnymi nagrodami.
Świętuj Dni Otwarte Funduszy Europejskich razem z nami! Chcesz dowiedzieć się, jak unijne dotacje zmieniły Polskę? Bądź z nami online w weekend 25-27 września, aby wspólnie świętować siódmą już edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich!
Czym są Dni Otwarte Funduszy Europejskich?
To największa impreza związana z Funduszami Europejskimi w Polsce. Organizujemy ją co roku, by pokazać, jak wiele w Polsce zmieniły unijne dotacje. W tym roku odbędzie się w wyjątkowej odsłonie – online.
Na stronie dniotwarte.eu pojawią się wirtualne spacery, warsztaty, webinaria, koncerty, oraz wiele innych atrakcji.
Dlaczego organizujemy Dni Otwarte?
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to część szerszej kampanii, prowadzonej przez Komisję Europejską:#europeinmyregion. Pokazujemy w niej, jak wiele projektów w całej Europie zrealizowano z unijnym wsparciem.
Czas na konkursy!
Bliżej, niż myślisz!
Czy wiesz, że Fundusze Europejskie są bliżej niż myślisz? Rozejrzyj się, nagraj krótki filmik i pokaż nam, co zmieniło się w Twojej okolicy dzięki wsparciu ze środków unijnych. Na autorów najlepszych filmików czekają nagrody: 5 000zł, 3 000 zł i2 000 zł! Czekamy na Twój filmik! Sprawdź szczegóły.
Pokaż nam swój projekt!
Nie zapominamy także o Beneficjentach Funduszy Europejskich. Konkurs „Pokaż nam swój projekt” jest właśnie dla Was.
Do wygrania kamera, aparat, a dla zwycięzcy mamy coś specjalnego – nagranie profesjonalnego filmu i szeroka promocja! Sprawdź szczegóły.
Termin zgłoszeń do obydwu konkursów: do 10 września, zaś wyniki poznamy 27 września.
Wejdź 25, 26 i 27 września na stronę dniotwarte.eu. Oglądaj materiały video i weź udział w mini quizach. Na zwycięzców czekają nagrody!

Opublikowano 29.05.2020r.

Dnia 31 maja 2020 roku zakończy się realizacja Projektu pn. „ Kształcenie zawodowe w 3D” Pracownia Kształcenie zawodowe w 3D

Powiat Iławski w związku z modernizacją metod i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy, zrealizował działania w ramach Projektu "Kształcenie zawodowe w 3 D", współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”

Wartość projektu : 2 027 703, 14 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej : 1 723 547, 66 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa: 101 385,16 zł, wkład własny Powiatu Iławskiego : 202 770,32 zł

Pracownia Kształcenie zawodowe w 3D

Realizatorami Projektu były dwie powiatowe jednostki oświatowe – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie, które do 31 sierpnia 2019r. funkcjonowało pod nazwą: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie.

Celem Projektu było podniesienie wiedzy 8 nauczycieli kierunków: technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz dostosowanie 5 pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie w związku z modernizacją metod i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Okres realizacji Projektu od 01.10.2018 r. do 31.05.2020 r.

Pracownia Kształcenie zawodowe w 3D

Założone cele zostały zrealizowane poprzez:

W okresie od września 2019 roku do kwietnia 2020r. nauczyciele ZS w Iławie i CKZ nr 1 w Iławie uczestniczyli w szkoleniach podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie modernizowanych kierunków: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik przemysłu mody. Szkolenia odbyły się w doposażonych w ramach Projektu pracowniach zawodowych w ZS w Iławie, a ostatnie szkolenie w kwietniu br. odbyło się w formie zdalnej.

Pracownia Kształcenie zawodowe w 3D

Zajęcia realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Szkolenia miały na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych nauczycieli w zakresie technologii TIK, wykorzystania specjalistycznych programów graficznych i projektowych, co wpłynie na podniesienie jakości prowadzonych przez nich zajęć w ramach kształcenia zawodowego. Podyktowane były oczekiwaniami współpracujących z jednostkami kształcenia zawodowego pracodawców, specyfiką zawodu i bardzo dynamicznym rozwojem technologii IT.

Współczesny rynek pracy ma charakter otwarty. Raz zdobyte kompetencje nie są wystarczające. Nawet osoba będąca specjalistą w określonej dziedzinie ciągle musi się dokształcać. Potencjalni pracodawcy oczekują od naszych absolwentów znajomości dostępnych na rynku rozwiązań programowych i sprzętowych.

Pracownia Kształcenie zawodowe w 3D

Dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS w Iławie w ramach modernizowanego kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbyły się szkolenia:

Pracownia Kształcenie zawodowe w 3D

Dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS w Iławie i 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu CKZ nr 1 w Iławie modernizowanego kierunku Technik przemysłu mody odbyło się 1 szkolenie:„Corel DRAW na potrzeby projektowania odzieży”

Szkolenia prowadzone były przez trenerów, którzy posiadają praktyczne doświadczenie i zapewnili w ten sposób Uczestnikom Projektu profesjonalne prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Nauczyciele otrzymali również materiały szkoleniowe, które będą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami.

Realizacja celów projektowych poprzez zmodernizowanie metod i treści kształcenia zawodowego Pracownia Kształcenie zawodowe w 3Dwywarła bezpośredni wpływ na poprawę jakości kształcenia, uatrakcyjnienie przebiegu procesu edukacji zawodowej, jak również na właściwe wyszkolenie kadry zawodowej wychodzącej na rynek pracy. Programy nauczania zostały uspójnione z wymaganiami naturalnych warunków pracy, rekomendacjami przedsiębiorców, z którymi podpisane zostały stosowne porozumienia o współpracy.

Pracownia Kształcenie zawodowe w 3D Pracownia Kształcenie zawodowe w 3D Pracownia Kształcenie zawodowe w 3D

Opublikowano: 17 kwietnia 2020r.

Komunikat dla Uczestników Projektu pn. „Kształcenie zawodowe w 3D”
Uprzejmie informujemy, że szkolenie „Przygotowanie projektu do druku offsetowego" dla nauczycieli kształcenia zawodowego ZS Iława w ramach Projektu, ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA przeprowadzone będzie w formie zdalnej w dniach 24-25 kwietnia 2020r.
Szczegółowy harmonogram wsparcia zamieszczony jest w zakładce szkolenia
Koordynator Projektu
Ewa Szulczewska

Opublikowano: 01 kwietnia 2020r.

Komunikat w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa
Szanowni Państwo
W związku z panującą epidemią (SAR –CoV- 2), wywołującą chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich informujemy, że nastąpiły zmiany organizacyjne w sposobie działania Biura Projektu.
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa od 01.04.2020r. do odwołania przeszliśmy na tryb pracy zdalnej.
Jako personel odpowiedzialny za realizację projektu zapewniamy, że jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej i telefonicznie.
W sprawach dotyczących realizacji Projektu prosimy Państwa o kontakt e-mail: [email protected] oraz pod numerem telefonu 537 806 001


Opublikowano: 24 marca 2020r.

Komunikat dla Uczestników Projektu pn. „Kształcenie zawodowe w 3D”
Na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA zajęcia w szkole są zawieszone do 10 kwietnia 2020 roku.
W związku z tym szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego z ZS Iława pt. „Przygotowanie projektu do druku offsetowego" w ramach Projektu, które miały odbyć się 27-28 marca 2020 roku są odwołane. Szkolenia przeprowadzone będą w późniejszym terminie, o czym powiadomimy Państwa drogą e-mail i telefonicznie. Jednocześnie prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie.
Życzę zdrowia, Koordynator Projektu
Ewa Szulczewska


Opublikowano: 23.12.2019 rok

Szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe w 3D”
W okresie od września do grudnia 2019 roku nauczyciele ZS w Iławie i CKZ nr 1 w Iławie uczestniczyli w szkoleniach podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie modernizowanych kierunków: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik przemysłu mody. Szkolenia odbyły się w doposażonych w ramach Projektu pracowniach zawodowych w ZS w Iławie.
Zajęcia realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Szkolenia miały na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych nauczycieli w zakresie technologii TIK, wykorzystania specjalistycznych programów graficznych i projektowych, co wpłynie na podniesienie jakości prowadzonych przez nich zajęć w ramach kształcenia zawodowego. Podyktowane były oczekiwaniami współpracujących z jednostkami kształcenia zawodowego pracodawców, specyfiką zawodu i bardzo dynamicznym rozwojem technologii IT.
Współczesny rynek pracy ma charakter otwarty. Raz zdobyte kompetencje nie są wystarczające. Nawet osoba będąca specjalistą w określonej dziedzinie ciągle musi się dokształcać. Potencjalni pracodawcy oczekują od naszych absolwentów znajomości dostępnych na rynku rozwiązań programowych i sprzętowych.
Dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS w Iławie w ramach modernizowanego kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbyły się szkolenia:

Dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS w Iławie i 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu CKZ nr 1 w Iławie modernizowanego kierunku Technik przemysłu mody odbyło się 1 szkolenie: „Corel DRAW na potrzeby projektowania odzieży”
Szkolenia prowadzone były przez trenerów, którzy posiadają praktyczne doświadczenie i zapewnili w ten sposób Uczestnikom Projektu profesjonalne prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie. Nauczyciele otrzymali również materiały szkoleniowe, które będą mogli wykorzystać podczas pracy z uczniami.
Od stycznia do marca 2020 roku będą kontynuowane szkolenia dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS w Iławie w ramach modernizowanego kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej w zakresie:


Opublikowano 10.09.2019

W związku z realizacją Projektu Kształcenie zawodowe w 3 Dw ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie powstały 2 pracownie dla kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej: Pracownia projektowania graficznego, Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego , 1 pracownia dla kierunku technik przemysłu mody: Pracownia projektowania i modelowania ubiorów. W dotychczasowym PCKP w Iławie, które z dniem 1 września 2019r. zostało przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie powstały 2 pracownie zajęć praktycznych z przemysłu mody. Uczniowie ZS w Iławie oraz CKZ nr 1 Iławie od nowego roku szkolnego 2019/2020 mogą nabywać wiedzę i umiejętności w pracowniach zawodowych, które zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny, wysokiej klasy specjalistyczne maszyny i urządzania. Powstały ergonomiczne stanowiska pracy dla uczniów, w tym osób z niepełnosprawnością. W ramach Projektu realizowane będą również szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie kompetencji TIK w nauczaniu, znajomości specjalistycznego oprogramowania branżowego oraz wyższych umiejętności praktycznych dostosowanych do wymogów pracowni zawodowych utworzonych w projekcie.

Pracownia projektowania graficznego

Pracownia projektowania graficznego Pracownia projektowania graficznego Pracownia projektowania graficznego

Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego

Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego

Pracownia projektowania i modelowania ubiorów

Pracownia projektowania i modelowania ubiorów Pracownia projektowania i modelowania ubiorów Pracownia projektowania i modelowania ubiorów

Pracownie zajęć praktycznych dla technika przemysłu mody

Pracownie zajęć praktycznych  dla technika przemysłu mody Pracownie zajęć praktycznych  dla technika przemysłu mody Pracownie zajęć praktycznych  dla technika przemysłu mody


Opublikowano 04.09.2019

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE UCZESTNIKA DO PROJEKTU „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W 3D”

Pełna treść ogłoszenia

Opublikowano 02.01.2019

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

Pełna treść ogłoszenia

Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy chcą doskonalić kompetencje TIK w zakresie grafiki i poligrafii cyfrowej oraz kompetencje w zakresie przemysłu mody w ramach szkoleń przewidzianych w Projekcie odbędzie się w terminie od 3.01-28.02.2019r. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć w zakładce Rekrutacja


Opublikowano 11.12.2018

W dniu 23 listopada 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót remontowo-budowlanych.

W związku z tym od stycznia do kwietnia 2019r. przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne w wyniku których w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie powstaną 2 pracownie dla kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej: Pracownia projektowania graficznego, Pracownia modelowania i drukowania cyfrowego , 1 pracownia dla kierunku technik przemysłu mody: Pracownia projektowania i modelowania ubiorów. W PCKP w Iławie powstaną 2 pracownie zajęć praktycznych dla kierunku technik przemysłu mody.

Po zakończeniu prac adaptacyjnych zostanie zakupiony wysokiej klasy sprzęt informatyczny, oprogramowanie i urządzenia specjalistyczne, zgodne z zaleceniami pracodawców, na potrzeby których modernizowane są kierunki. W ramach zadania prowadzone będą działania na rzecz wyrównywania szans płci i zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Jednoczesnie ZS i PCKP modernizują kierunki na potrzeby pracodawców z którymi podpisali stosowne porozumienia. Zmiany metod i treści kształcenia kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej polegają m.in. na: wprowadzeniu nowych metod dydaktycznych. Zmiany pozwolą uczniom nabyć nowe umiejętności w zakresie: - przygotowywania publikacji graficzno-tekstowych do procesu drukowania - obsługiwania programów graficznych pakietu Adobe w tym: Photoshop, Ilustrator, InDesign oraz drukarki i profesjonalnych programów do grafiki 3D - obsługi cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii - drukowania i metod wykańczania wydruków cyfrowych - pozyskiwania, przetwarzania i przygotowania projektów graficznych na potrzeby druku 3D. Zmiany metod i treści kształcenia kierunku technik przemysłu mody dotyczą realizacji zajęć teoretycznych zawodowych w pracowni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i programy komputerowe wspomagające konstruowanie i modelowanie form odzieży. Program obok standardowych metod nauczania, tj.: wykładu informacyjnego i dyskusji dydaktycznej wzbogacony zostanie o nową metodę w formie pokazu z objaśnieniem z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania graficznego typu Corel DRAW, materiałów multimedialnych oraz ćwiczeń. W zajęciach wykorzystywane będą dodatkowo tablice poglądowe, wzorniki. Na zajęciach praktycznych uczeń zyska możliwość poznania i obsługi nowoczesnego sprzętu tożsamego z występującym u pracodawców branży przemysłu mody, dzięki czemu nabędzie wyższe umiejętności praktyczne, których wymagają współpracujący z jednostkami edukacyjnymi przedsiębiorcy