Opublikowano 17.04.2020

Plan szkoleń zdalnych Dokument PDF


Opublikowano 23.09.2019

Plan szkoleń Dokument PDF

Opublikowano 05.10.2018

W ramach Projektu odbędą się szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli ZS i PCKP. modernizowanych kierunków:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – organizacja 7 szkoleń dla każdego z 4 nauczycieli zawodowych z ZS Iława tj.:

  1. Adobe Illustrator na potrzeby DTP i internetu(24h);
  2. Adobe InDesign w praktyce II poziom(24h);
  3. Adobe Photoshop na potrzeby DTP i internetu(24h);
  4. Podłoża drukowe,papier, folie, materiałoznawstwo poligraficzne(8h);
  5. Przygotowanie projektu do druku offsetowego(16h);
  6. Techniki druku. Kontrola jakości w procesach poligraficznych(16h);
  7. CorelDRAW w praktyce II poziom(16h).

Technik przemysłu mody: organizacja 1 szkolenia dla 4 nauczycieli zawodowych w tym 2 nauczycieli z ZS i 2 nauczycieli z PCKP w Iławie:

  1. CorelDRAW na potrzeby projektowania odzieży (24h)

Szkolenia realizowane będą w trakcie zajęć weekendowych oraz popołudniami w ciągu szkolnych dni tygodnia, w terminie IX.2019 - III.2020 mają na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie technologii TIK, specjalistycznych programów graficznych i projektowych. Podyktowane są oczekiwaniami współpracujących z jednostkami kształcenia zawodowego pracodawców, specyfiką zawodu i bardzo dynamicznym rozwojem technologii IT. Szkolenie zakończy uzyskanie zaświadczenia poświadczającego uczestnictwo w kursie i nabycie wiedzy zgodnej z jego zakresem. Rekrutacja na szkolenie obejmie nauczycieli kształcenia zawodowego ZS i PCKP w Iławie w terminie od 3.01-28.02.2019r. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzić będzie ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku Odbywać się będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Harmonogram szkoleń będzie opublikowany po zakwalifikowaniu uczestników do projektu i wyborze kadry merytorycznej realizującej szkolenia zawodowe.