Samorząd Szkolny

XXVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap szkolny

W dniach 9-10 marca 2022 w naszej placówce (na dedykowanej platformie online) odbył się etap szkolny XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Zakres materiału obejmował Księgę Jeremiasza oraz 1 i 2 List św. Piotra Apostoła. W tegorocznej edycji udział wzięło 25 uczniów naszej szkoły.

Można było uzyskać maksymalnie 90 punktów w teście. Najlepsze wyniki punktowe uzyskali:

– Elwira Adamska z klasy 4G – 81 pkt,

– Bartosz Skolmowski z klasy 3A5 – 81 pkt,

– Karolina Isańska z klasy 3G4 – 79 pkt.

Te osoby zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 21 kwietnia 2022 w Elblągu.

Do konkursu naszych uczniów przygotowali katecheci: Walerian Lewko, Kamila Mieczkowska i ks. Michał Mirowski.

Skip to content