Samorząd Szkolny

XXVI edycja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej – I miejsce drużynowo

18 marca 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się XXVI edycja Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Celem Olimpiady, jak co roku, była popularyzacja problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim, przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

W wyniku przeprowadzonych testów pisemnych /indywidualnych/ najwyższą punktację osiągnęła drużyna Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, w składzie Szymon Czuczko 3e4 i Kacper Grzywacz 3a4 i tym samym zajęła I miejsce.

Ponadto Szymon Czuczko zdobył dodatkową nagrodę dla najlepszego uczestnika Olimpiady uzyskując najwyższą liczbę punktów. Był najlepszy z 32 uczestników Olimpiady.

Uczniowie przygotowywali się do Olimpiady przez dłuższy okres czasu. Ponadto Szymon należy do OSP a Kacper do WOPR-u. To młodzi ludzie, którzy chętnie służą pomocą innym. Mają swoje pasje, które starannie rozwijają. Olimpiada wiedzy o Obronie Cywilnej to obszerny zakres materiału, z którym należy się zapoznać. Poza tym trzeba posiadać umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Szymon i Kacper wykazali się ogromną wiedzą w tej dziedzinie. Praca z takimi uczniami to sama przyjemność. Wielkie gratulacje dla chłopaków.

opiekun pani Aneta Urbańska

Skip to content