Wykaz przedmiotów punktowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

TECHNIKUM

Technik informatyk: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Technik budownictwa: język polski, język angielski, matematyka, fizyka

Technik ekonomista: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Technik przemysłu mody: język polski, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: język polski, język obcy, matematyka, plastyka

Monter izolacji budowlanych: język polski, język obcy, matematyka, plastyka

Monter konstrukcji budowlanych: język polski, język obcy, matematyka, plastyka

Skip to content