Języki obce
Język angielski, Język niemiecki, Język włoski
Kwalifikacje
K1 –MOD.03 -Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych; Kwalifikacja K2 – MOD.11 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Technik przemysłu mody projektuje i nadzoruje produkcję odzieży. Kontroluje również  jakość materiałów oraz ich dobór, sposób wykorzystania maszyn szwalniczych i odzieżowych. Celem pracy technika przemysłu mody jest opracowanie wzorca odzieży (np. bluzki) jak i  nadzorowanie produkcji wyrobów odzieżowych z materiałów włókienniczych (tkanina, dzianina) czy skóry.

Technik przemysłu mody może pracować w zakładach odzieżowych na różnych stanowiskach w działach: przygotowania produkcji, w laboratorium, w krojowni, w szwalni oraz w zakładach usługowych wykonujących ubiór dla indywidualnego klienta. Może zajmować się także wytwarzaniem odzieży miarowej w zakładzie usługowym i jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia firmy.

W naszej szkole nauczysz się:

 • projektowania wyrobów odzieżowych na figury różnego typu,
 • opracowywania podstawowej dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych,
 • wykonywania form i szablonów elementów wyrobów odzieżowych,
 • prawidłowego doboru materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich
 • obsługi podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych przy wytwarzaniu wyrobów odzieżowych, zgodnie z wymaganiami technologicznymi,
 • organizowania i nadzorowania procesów wytwarzania odzieży,

Tytuł technika przemysłu mody otrzymasz zdając pomyślnie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który gwarantuje przygotowanie porównywalne do standardów europejskich. Otrzymasz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy. Możesz prowadzić także własną działalność gospodarczą.

ZADANIA ZAWODOWE

 • projektowania wyrobów odzieżowych,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w firmach wytwarzających wyroby odzieżowe,
 • może być zatrudniony na stanowiskach: kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów odzieżowych oraz mistrza,
 • może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych,
 • projektowaniem kolekcji oraz organizacją pokazów wyrobów odzieżowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów odzieżowych.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Komunikacja personalna i społeczna,
 • Język angielski zawodowy,
 • Rysunek techniczny w przemyśle mody,
 • Projektowanie odzieży,
 • Technologia i maszynoznawstwo odzieży,
 • Stylizacja i trendy w modzie,
 • Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • Marketing w przemyśle mody,
 • Organizacja pokazów mody,
 • Komputerowe wspomaganie projektowania odzieży,
 • Wykonywanie, dokumentacja i rozliczanie wyrobów odzieżowych,
 • Wytwarzanie wyrobów odzieżowych,
 • Sprzedaż wyrobów odzieżowych.

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Wybierz ten zawód

Skip to content