Języki obce
Język angielski, Język niemiecki
Kwalifikacje
K1 –INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych; K2 –INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK INFORMATYK

zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także diagnostyką, naprawą i konfigurowaniem sprzętu, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem technologii informacyjnych.

W naszej szkole uczysz się w pracowniach specjalistycznych wyposażonych w sprzęt aktualnie wymagany przez ośrodki egzaminacyjne.

Zajęcia praktyczne przygotowujące do kwalifikacji prowadzone są w pracowni diagnozy i naprawy komputerowej wyposażonej we wszystkie potrzebne narzędzia, urządzenia diagnostyczne i aplikacje; w pracowni sieci komputerowych   wyposażonej w niezbędny sprzęt typu serwerowego i klienckiego oraz sprzęt sieciowy; w pracowni programowania, w której przygotowujemy przyszłych programistów w językach java, skrypt, php, html, uczymy zarządzania bazami danych czy tworzenia dynamicznych stron internetowych.

Obecnie, najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy są programiści i osoby zarządzające portalami internetowymi i bazami danych. W budowlance tego Cię nauczymy!

ZADANIA ZAWODOWE

 • diagnostyka awarii sprzętu lub oprogramowania,
 • montaż i instalacja w zakresie sprzętu komputerowego,
 • obsługa i konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
 • projektowanie i budowa sieci komputerowych
 • programowanie i eksploatacja systemów baz danych, aplikacji sieciowych i internetowych,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie i zarządzanie stronami www,
 • wdrażanie i serwisowanie programów komputerowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • w firmach zajmujących się administrują sieciami komputerowymi,
 • w punktach serwisowych,
 • w sklepach komputerowych,
 • możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej,
 • Systemy operacyjne,
 • Urządzenia techniki komputerowej,
 • Sieci komputerowe,
 • Witryny i aplikacje internetowe,
 • Język angielski w branży informatycznej,
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej,
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,
 • Bazy danych,
 • Witryny i aplikacje internetowe.

TECHNIK INFORMATYK

Wybierz ten zawód

Skip to content