Projekt Erasmus+

W okresie od 27.03.2023 do 07.04.2023 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w praktykach zawodowych w Grecji w ramach projektu Programu Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063068 na rzecz  mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Udział w praktykach był bezpłatny, a wszystkie koszty projektu zostały pokryte ze środków programu Erasmus+ przekazanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji będącej Narodową Agencją programu Erasmus+ w Polsce.

W trakcie mobilności, oprócz zajęć praktycznych, uczniowie mieli również możliwość wizytowania firm związanych z ich zawodem, a popołudniami brali udział w spotkaniach i wycieczkach kulturowych związanych z Grecją.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z mobilności naszych uczniów:

Skip to content