Pożegnanie Maturzystów

W piątek, 26 kwietnia w małej sali gimnastycznej po raz ostatni spotkaliśmy się z tegorocznymi Absolwentami. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego i wysłuchaniu hymnu, głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Gościńska. We wzruszającym przemówieniu życzyła uczniom pomyślności i sukcesów w ich dalszej drodze zawodowej i edukacyjnej. Ważnym momentem uroczystości było wręczenie nagród za najlepszą średnią ocen i frekwencję. Upominkami w tym roku były vouchery do Empiku i, tradycyjnie już, kaganki oświaty. Następnie nagrodzeni zostali laureaci konkursów, najlepsi sportowcy oraz najlepsi czytelnicy. Odrębną kategorią były nagrody dla super-Absolwenta. Wybrano między innymi: Żartownisia, czy Bożyszcze kobiet; jak zauważyliśmy, było to dużym zaskoczeniem dla samych wyróżnionych.  Oczywiście, nie mogło się obyć bez podziękowań ze strony maturzystów. W ich imieniu wystąpili Zuzia Rolkowska 5g5 i Maciej Jankowski 5e5. Miłym akcentem  było wręczenie  róż dla wychowawców i  nauczycieli. Z kolei przedstawiciele klas przedmaturalnych obdarowali Absolwentów pamiątkowymi breloczkami i magnesami. Do życzeń i podziękowań dołączyły  się również panie – przedstawicielki Rady Rodziców. W roli prezenterów wspaniale sprawdzili się Adam Skonieczka z klasy 4i i Michalina Telej z 4 m. Po części oficjalnej utalentowane wokalnie maturzystki: Ola Krajewska i Julia Głowacz uświetniły Akademię pięknymi piosenkami. Na program artystyczny złożyły się zabawne scenki: wizyta u wróżki, pokaz mody kierunków kształcenia. Uczniowie i uczennice brawurowo i z fantazją zaprezentowali ubiory, a nawet specyficzne zachowanie  typowe dla danej branży. Pomysłowym elementem programu były filmiki, w których przedstawiciele danych klas maturalnych dzielili się refleksjami o szkole i nauczycielach. Na zakończenie  zaprezentowana została galeria zdjęć klasowych.

(Za piękny program artystyczny dziękujemy klasom: 4i, 4m oraz ich wychowawcom: pani Magdalenie Lasowej-Niewelt oraz panu Piotrowi Agnieszczakowi).

« 1 z 2 »
Skip to content