1M
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski RR 35 wf-2/4 #w22 SM1/2
wf-3/4 GA SD1/2
wf-4/4 #w21 SM2/2
wyk. odzież.-1/3 IL C15b
wyk. odzież.-3/3 ZL C15a
hist.i teraź SL 102  
2 8:50- 9:35 muzyka MG św in wf-2/4 #w22 SM1/2
wf-3/4 GA SD1/2
wf-4/4 #w21 SM2/2
wyk. odzież.-1/3 IL C15b
wyk. odzież.-3/3 ZL C15a
historia SL 102 geografia AM 206
3 9:40-10:25 konstr.odz. ER C9 j.angielski-1/2 LK 35
j.angielski-2/2 #a14 16
wyk. odzież.-1/3 IL C15b
wyk. odzież.-3/3 ZL C15a
wf-2/4 #w22 SM1/2
wf-3/4 GA SD1/2
wf-4/4 #w21 SM2/2
j.polski RR 10i
4 10:30-11:15 geografia AM C9 j.niemiecki-2/4 #n15 2i
j.włoski-3/4 MW 103
wyk. odzież.-1/3 IL C15b
wyk. odzież.-3/3 ZL C15a
j.niemiecki-2/4 #n15 32
j.włoski-3/4 MW 102
bizn.i zarz. PN 204
5 11:25-12:10 fizyka WO C4 tech.odzież. IL C15a wyk. odzież.-1/3 IL C15b
wyk. odzież.-3/3 ZL C15a
j.angielski-1/2 LK 35
j.angielski-2/2 #a14 35a
religia RM 9św
6 12:15-13:00 matematyka JR C4 mat. odzież. IL C15a wyk. odzież.-2/3 ZL C15a religia RM 9św e_dla_bezp AU 17
7 13:05-13:50 bhp KP C4 fizyka WO C4 wyk. odzież.-2/3 ZL C15a matematyka JR 202 informatyka-1/2 LL 7
informatyka-2/2 #i10 106
8 14:05-14:50 tech.odzież. IL C4 j.polski RR C4 wyk. odzież.-2/3 ZL C15a zaj.wych ZL 17 wos LA św in
9 14:55-15:40 mat. odzież. IL C4 historia SL C4 wyk. odzież.-2/3 ZL C15a dor. zaw. KP 204  
10 15:45-16:30     wyk. odzież.-2/3 ZL C15a    
Obowiązuje od: 25.09.2023r.
Drukuj plan
wygenerowano wt..26.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum