1M
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 bhp LA 106 matematyka WO 204 wyk. odzież.-1/3 IL K1
wyk. odzież.-2/3 ZL K2
matematyka WO ckz1 religia PL 207
2 8:50- 9:35 muzyka MG św in j.angielski-1/2 LN 35a
j.angielski-2/2 #a10 5i
wyk. odzież.-1/3 IL K1
wyk. odzież.-2/3 ZL K2
mat. odzież. IL ckz1 e_dla_bezp AU 103
3 9:45-10:30 historia TS 32 tech.odzież. IL ckz1 wyk. odzież.-1/3 IL K1
wyk. odzież.-2/3 ZL K2
mat. odzież. IL ckz1 j.angielski-1/2 LN 2i
j.angielski-2/2 #a10 5i
4 10:35-11:20 wf-2/4 #w18 SD1/2
wf-3/4 AU SM2/2
wf-4/4 #w19 SM1/2
tech.odzież. IL ckz1 wyk. odzież.-1/3 IL K1
wyk. odzież.-2/3 ZL K2
hist.i teraź TS ckz1 historia TS 17
5 11:35-12:20 fizyka JR ckz2 fizyka JR 205 wyk. odzież.-1/3 IL K1
wyk. odzież.-2/3 ZL K2
j.niemiecki-2/4 #n11 202
j.włoski-3/4 MW 105
informatyka-1/2 PO 106
informatyka-2/2 #i6 7
6 12:25-13:10 konstr.odz. ER ckz2 j.niemiecki-2/4 #n11 105
j.włoski-3/4 MW 16
wyk. odzież.-3/3 ZL K2 zaj.wych LN 9św wos LA 16
7 13:15-14:00 geografia MF 32 wf-2/4 #w18 SM1/2
wf-3/4 AU SM2/2
wf-4/4 #w19 SD2/2
wyk. odzież.-3/3 ZL K2 religia PL 17 j.polski RR 102
8 14:05-14:50 j.polski RR 102 wf-2/4 #w18 SD1/2
wf-3/4 AU SM2/2
wf-4/4 #w19 SD2/2
wyk. odzież.-3/3 ZL K2 geografia MF 7 j.polski RR 102
9 14:55-15:40     wyk. odzież.-3/3 ZL K2    
10 15:45-16:30     wyk. odzież.-3/3 ZL K2    
Obowiązuje od: 02.01.2023r.
Drukuj plan
wygenerowano sob..31.12.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum