3M
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia TS 107 j.angielski-1/2 MS 16
j.angielski-2/2 #a6 6i
wos LA 204 wyk. odzież.-1/2 IL C15b
wyk. odzież.-2/2 ZL C15a
religia MM C4
2 8:50- 9:35 z_angielski JW 6i chemia KU 17 zaj.wych KU 105 wyk. odzież.-1/2 IL C15b
wyk. odzież.-2/2 ZL C15a
historia TS C4
3 9:45-10:30 j.polski HK 103 wf-1/2 #w10 SD2/2
wf-2/2 LZ SM2/2
matematyka DA 203 wyk. odzież.-1/2 IL C15b
wyk. odzież.-2/2 ZL C15a
j.polski HK C4
4 10:35-11:20 j.włoski-3/4 MW 105
j.niemiecki-4/4 #n6 2i
wf-1/2 #w10 SD2/2
wf-2/2 LZ SM2/2
przedsięb. KP 17 wyk. odzież.-1/2 IL C15b
wyk. odzież.-2/2 ZL C15a
j.polski HK C4
5 11:35-12:20 religia MM 35 biologia JD 207 j.włoski-3/4 MW 103
j.niemiecki-4/4 #n6 2i
wyk. odzież.-1/2 IL C15b
wyk. odzież.-2/2 ZL C15a
geografia KM 107
6 12:25-13:10 informatyka PO 106 matematyka DA 105 j.angielski-1/2 MS 6i
j.angielski-2/2 #a6 2i
wyk. odzież.-1/2 IL C15b
wyk. odzież.-2/2 ZL C15a
wf-1/2 #w10 SD2/2
wf-2/2 LZ SM1/2
7 13:15-14:00 wos LA 107 matematyka DA 105 pwwo ER C9 wyk. odzież.-3/3 IL C15b konstr.odz. ER C9
8 14:05-14:50 fizyka WO 17 tech.odzież. IL C3 pwwo ER C9 wyk. odzież.-3/3 IL C15b konstr.odz. ER C9
9 14:55-15:40       wyk. odzież.-3/3 IL C15b  
10 15:45-16:30       wyk. odzież.-3/3 IL C15b  
11 16:35-17:20       wyk. odzież.-3/3 IL C15b  
12 17:25-18:10       wyk. odzież.-3/3 IL C15b  
Obowiązuje od: 29.04.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano pt..26.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum