Samorząd Szkolny

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

Olimpiada składała się z trzech etapów – szkolnego, okręgowego i centralnego. Eliminacje okręgowe odbyły się 26 stycznia 2023 r. zdalnie w szkole (zgodnie z harmonogramem olimpiad) i składały się z 40 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Do eliminacji przystąpiło łącznie 10 osób z 11 zakwalifikowanych.

Do etapu centralnego Olimpiady zakwalifikowało się 7 uczniów, którzy uzyskali minimum 50% poprawnych odpowiedzi – Michał Gołdon 4gm4, Gabriela Stróg 4gm4, Izabela Cieszyńska 4gm5, Patrycja Piontkowska 4gm5, Wiktoria Szul 4gm5, Laura Woźnowska 4gm5, Milena Modrzewska 2m.

III etap olimpiady odbył się 23 marca 2023 r. na Politechnice Łódzkiej w Łodzi. Olimpiada składała się z 60 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Do Olimpiady przystąpiło łącznie 7 osób z naszej szkoły. Zakwalifikowanie się do kolejnego etapu olimpiady wymagało uzyskania minimum 50% poprawnych odpowiedzi. Nasi uczniowie na tym etapie nie zdobyli tytułu laureata i finalisty.

Do wszystkich etapów uczniów przygotowywały panie – Elżbieta Rzepka i Natalia Zakrzewska

 

Skip to content