Category Archives: Wycieczka

Podsumowanie projektu językowego

We wtorek 20 czerwca odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia językowe w ramach Programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przypomnijmy, że projekt polegał na kształceniu umiejętności mówienia, rozumienia oraz umiejętności autoprezentacji. Zadaniem uczniów przez okres trwania projektu było nagrywanie filmów w postaci rozmów z Amerykanami na różne ciekawe tematy oraz przygotowywanie ich scenariuszy. Filmy […]

Wizyta w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Napromku

W ramach realizacji projektu językowego „Ask an American” programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uczniowie klasy 4i oraz 4g udali się z wizytą do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Napromku, które prowadzone  jest przez nadleśnictwo Olsztynek. Z pobytu w Napromku powstał film, w którym dowiadujemy się w jaki sposób przebiega rehabilitacja zwierząt oraz jakie zwierzęta są […]

Projekt Erasmus+

W okresie od 27.03.2023 do 07.04.2023 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w praktykach zawodowych w Grecji w ramach projektu Programu Erasmus+ o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063068 na rzecz  mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Udział w praktykach był bezpłatny, a wszystkie koszty projektu zostały pokryte ze środków programu Erasmus+ przekazanych szkole przez […]

Wycieczka klasy 2wm

Dnia 6 października 2021r. uczniowie klasy 2wm wraz z opiekunem p. Renatą Kubską odbyli wycieczkę dydaktyczną do pracowni witraży w Iławie. Celem wycieczki było uzupełnienie wiadomości z chemii dotyczące produkcji szkła i ceramiki. Każdy miał możliwość samodzielnego wykonania witrażu.

Skip to content